Bilden är från Oxelösunds hemsida

Manual för funktionärer på regattor

Denna fil innehåller instruktioner som hjälper funktionärerna att få till så 3vliga regattor som möjligt. Kom gärna med synpunkter och tips om förbättringar.......

Säkerhet

Jag har en idé om att man med en sund mental inställning kan minska risken för skador. Den bygger på att man skall ta farorna på allvar och prioritera att undvika dem framför sin egna prestation. Det låter som en självklarhet. När jag var färsk sa de äldre till mig att segla säkert. Jag tog det på allvar, men chansade ändå lite ibland. Nu har jag slutat chansa. 

Ibland närmar man sig en situation där man är osäker på hur den kommer att lösa sig. Man står inför ett beslut. Skall man välja den väg som gynnar en själv eller skall man åka åt det håll som verkar mest säkert? Det beror ju på hur riskfull man bedömer situationen. Det är här frågan om inställning kommer in. Flytta gråzonen åt det tryggare hållet och offra ett race då och då. När man seglat med den inställningen ett tag så hamnar man automatiskt i färre dramatiska situationer. 

Rundningar - svåraste manövern

Regel 8 ur originaldokumentet

When approaching or rounding a MARK, an OUTSIDE yacht shall keep clear and a faster moving yacht approaching another yacht from the rear shall stay clear of a yacht that has started her rounding maneuver. Each yacht shall be entitled to room to cross the finish line.

Regel B.8. ur svenska reglementet

När jakter närmar sig eller håller på att runda ett MÄRKE skall
YTTERJAKT hålla undan. Upphinnande jakter håller undan för jakter som
påbörjat rundning. Alla jakter skall ha plats att passera mållinjen.

Första reflektionen när man läst reglerna

Det första man reagerar på är att de är kortfattade. Jag tycker att det är oansvarigt av oss att inte behandla rundningar med större respekt. Man kan omöjligt beskriva hur en rundning skall gå till med bara en mening. 

Det andra jag reagerar över är att de är olika. Den internationella har med farten som en faktor medan den svenska inte har det.

Någon gång kanske jag orkar skriva ett förslag på ny regel. (skrivet ca 2017)

Ny regel (skrivet januari 2020)

Jag föreslår att vi inför ett tillägg till reglerna om rundningar.
Vi ställer ett högre krav på den upphinnande båten. På detta sätt tvingas de bakomvarande att i högre grad välja att passera utanför andra båtar. Det gör sporten inte bara säkrare, det blir även intressantare rundningar när alla spelar samma spel.
Det bästa med denna regel är att det inte går att länsa ner brant, linjen är bakom allas medbultar.
Tillägg i regel 8:
En upphinnande båt som väljer att gå mellan en framförvarande båt blir innerbåt i rundningen om den uppfyller följande.
Plankan på den upphinnande båten bildar en linje i dess förlängning. I det ögonblick den linjen skär märket bedöms var ytterbåtens närmaste medbult befinner sig i förhållande till den linjen. Om medbulten är bakom linjen är den upphinnande båten innerbåt och om medbulten är framför har den upphinnande båten brutit mot denna regel och skall utgå.

Nytänk (skrivet ca 2017)

Vid lärundningen händer en del incidenter. Vi bör reda ut begreppen så att alla tänker och tycker så lika som möjligt för att i möjligaste mån undvika krockar. Den rådande uppfattningen är att innerbåten har ett stort ansvar att det inte uppstår någon kollision. Jag har tolkat regeln, läs och kommentera!


Detta är allt som reglerar rundningarna. Regeln som säger att vi skall segla säkert kan aldrig ändra innebörden i denna regel, bara få oss att i situationerna som uppstår välja den säkraste manövern. Fundera ett tag på vad det står i regel 8 och vad det betyder.

Ytterbåt väjer för innerbåt är enkelt. Krockar man under approaching eller vid rundningen åker ytterbåten.

Det finns ett undantag från den första delen i regeln. En SNABBARE båt som närmar sig en båt som påbörjat sin rundning skall väja. Om en med samma fart närmar sig en båt som påbörjat sin rundning skall alltså ytterbåten väja.

En vanlig situation är när en båt går en väldigt djup babordskurs in mot märket med riktigt dålig fart. De som kommer in på en bra layline och med en fin båge har ofta högre fart än den som tvingas länsa sista biten. I detta scenario skall ytterbåten väja. Det är en ganska klok regel om alla vet att enda gången innerbåten skall väja är när den kommer med högre fart och den andra påbörjat sin rundning. Det fina med regeln är att de som har förseglat sig och kommer på en tvär/hög kurs in mot märket skall väja för nästan alla, även styrbordsbåtarna. De enda de inte behöver väja för är de som kommer in med högre fart, typ bakifrån med högre fart eller en som seglat fort för sb och precis gippar eller gippat och har ännu högre fart än en själv. Detta gör att regeln är lätt att förstå och vi får inga tighta situationer om ytterbåtarna håller ett spår öppet mellan sig själva och märket.

För mig är detta ett nytänk! I princip kan man tränga sig in lite hur som helst bara man är långsammare än ytterbåtarna.

Gamla tänket

Före 2014 sa man att man inte får sticka in nosen mellan en ytterbot och märket. När man sa det var det underförstått att ytterbåtarna kan lova hur de vill och stryka märket. Det resonemanget stämmer ju inte med regeln. Det kommer nog att bli svårt att tränga igenom den gamla tolkningen. Jag förutspår att man kommer att ta till regel 1 som skäl till att innerbåten inte skall följa regeln. Det som i resonemanget gör att det är farligt att följa regeln till punkt och pricka är de seglare som fortfarande tycker att de kan lova hur de vill vid märket.

Snabbast felar

Regelns nuvarande utformning innebär att om man kommer in lågt med låg fart till lämärket är det ok att hålla en kurs 10 grader från vindens riktning och stryka märket för att därefter börja svänga. För att sätta detta farliga scenario ur spel måste vi använda regel IV.1. som bla.a. säger att vi måste segla säkert. Det innebär ju att regel 8 sätts ur spel litegrann. Vi måste oavsett vad regel 8. säger segla säkert. Att segla säkert runt lämärket är i min värld att hålla avstånd och hålla en rimlig kurs kring märket, en kurs som de flesta andra kommer att göra och har gjort tidigare. Den svängen är alltså viktig att hålla sig till. Att komma kryssande för babord och stryka märket och att komma plattlänsande och stryka märket borde egentligen vara förbjudet. De två ytterligheterna är ju inte gynnsamma i ett möte, dessutom är det svårt att avgöra vem som gör fel. Båda bryter ju mot regel 1. och ytterbåten bryter mot regel 8 om den är snabbare än innerbåten. Till syven och sist är det alltså den snabbaste jakten som åker när två jakter möts med olika vinklar vid märket.

Lovartsrundningen visar vad som gäller vid lärundningen

Regel 2.8. gäller ju i lovartsrundningen. Där följs den till punkt och pricka. En båt som kommer bakifrån i hög fart kan inte gå in sent mellan märket och båten framför. Däremot kan en pinande båt fortsätta runt märket i låg fart trots att det dundrar förbi en massa förseglade båtar i hög fart. Där funkar det riktigt säkert. Det viktiga här är att de som närmar sig bakifrån inte gör det för nära så att den långsamma blir skrämd eller riskerar att vingla in i den upphinnande.

Jag tror att regelskaparna har haft avsikten att lärundningen skall gå till på samma sätt, men att det bildats en kultur som säger att man inte får klämma sig in mellan märket och andra båtar. I stället borde man säga att man inte får stänga innerbåtarnas spår. Det är mycket säkrare.

Regel 1, segla säkert

Regel 1 säger att man inte får använda reglerna för att vinna taktiskt på dem. Varken en pinande kryssbåt eller en plattlänsande undanvindsbåt åker runt märket av taktiska skäl. De seglar ju bara runt banan enligt regel 2.8. Därför bryter de inte mot den regeln. Om en snabb båt på krysslayline faller ner i slutet och stänger för en pinande kryssbåt bryter han mot regel 1 pga att han inte seglar säkert, detsamma borde gälla vid länsrundningen.

Ju mer man låter detta nya synsätt smälta in, ju mer självklart är det att regelskaparna ville ha det på detta sätt. Jag undrar hur andra nationer ser på detta. De kanske fortfarande seglar på det sätt som regeln var menad från början.

Jag fattar att många som varit med länge tycker att mina påståenden är jobbiga, men vi kan inte ha kvar otydligheten som många nybörjare påpekar varje gång regeln diskuteras. Innan påsk hade jag samma gnagande känsla av ovisshet som man alltid märker när regeln diskuteras. Nu känner jag att någonting bra är på gång. Jag hoppas att ni som seglat efter det gamla synsättet i många år orkar fundera några varv på hur det skulle fungera om man nästan alltid skäppte in innerbåtarna mellan sig och märket.

Definition av att påbörja rundningen

Den bästa definitionen av att påbörja en rundning tycker jag är att den är påbörjad när man inleder den slutgiltiga svängen åt babord, men den finns inte skriven i reglerna.

Det innebär att på kryssen att man börjar rundningen när man faller. Det sker ju ofta precis vid märket.

På länsen kan det bli en bra bit från märket. När man på länsen faller av för att komma ner i en bra kurva och få ner farten har man enligt denna definition inte påbörjat rundningen. Det sker först när man börjar lova.

Fler märken

Det kan tyckas att vi borde ha ett dollymärke till fast åt höger om märket.  90 grader från märket ca 50 meter bort skulle kunna vara bra riktvärden. Då tvingas vi att passera båda märkena med mer lika vinklar.

Förslag på förändringar av olika regler

I den svenska översättningen på sidan 28 läser man att tre jakter skall mätas på minst tio punkter efter varje regatta. Det gör vi ju inte. Jag tycker heller inte att vi skall börja med det. Vi behöver ändra regeln i stället. Kanske räcker det att mäta vinnaren och en lottad jakt och bara mäta två punkter som offentliggörs innan regattan. Då tvingas alla att kolla dessa två punkter.

KONTROLLMÄTNING

Efter avslutad regatta skall de tre bäst placerade jakterna kontrollmätas. Mätning görs på minst en punkt som bestäms genom lottdragning bland ett antal i förväg beslutade mätpunkter, punkterna skall vara minst 10 st och väl definierade i klassreglerna. Uppståroenighet om mätningen kan protest inlämnas. Jakt som ej mäter in skall diskvalificeras från hela regattan.

Tillägg oktober 1995:

Detta är ett förslag på en helt ny regel. Inspirationen kommer från 606 där vi delar på funktionärsjobbet. Om vi kommer till en tävling och tycker att vi skulle behöva en funktionär till kan vi lätt rekrytera den ur deltagargänget.

Funkisregel
För att minimera risken med för få funktionärer kan tävlingsledningen använda denna regel. Regeln rekryterar funktionärer från deltagarna. 
Fr 1: Tävlingsledningen kan vid behov be deltagarna att anmäla sig som frivilliga att hjälpa till som funktionärer. Detta kan ske före vilket race som helst. 
Fr 2: De frivilliga lottas ut bland racen. Lägsta numret fyller på i följande race, näst lägsta i nästa osv. 
Fr 3: Max 2 deltagare får vara funktionärer per race.
Fr 4: När de frivilliga är slut fyller man på med deltagare enligt följande system.  
A: Den deltagare som startade på plats 5 är funktionär i följande race. 
B: Den deltagare som startade på plats 6 är funktionär i följande race om det behövs två extra funktionärer per race eller om deltagaren på plats 5 redan varit funktionär.
C: Om deltagarna på platserna 5 eller 6 redan har varit funktionärer tar man nästa nummer. När alla från plats 5 ner till sista placering varit funktionärer tar man deltagare från plats 4, sedan plats 3, 2, 1.
D: Funktionärer som är klara med sin uppgift skall segla sitt nästa race på den lägsta lediga platsen. 
Fr 5: Deltagare som varit funktionärer ersätter sitt funktionärsrace med sitt medianresultat. Dvs resultatet från det race som har lika många bättre resultat som sämre. Om deltagaren har seglat ett jämnt antal race använder man det bättre av de två mittersta resultaten. 
Fr 6: När alla varit funktionär en gång upphör denna regel att gälla. Då ka kan tävlingsledningen starta regeln på nytt.