När vi svänger runt lämärket får vi brottas med både vinden som trycker oss åt lä och centrifugalkraften. Därför är det viktigt att få maximalt grepp under svängen. 
-
Svängradien påverkas av vindstyrkan, isen, medarna, farten, skotningen och viktfördelningen. De tre första kan vi inte påverka under rundningen. 
-
Ju lägre fart desto mindre svängradie. Det är synd att tumma på farten allt för mycket. Om det går fort får det bli en stor sväng. Om man kommer ut på kryssen med max fart vinner man nog tillbaka en del av det man förlorat på en vidare båge. 
-
På Ullnasjön före SM 2015 testade jag att runda utan att släppa på skotet alls. Det gick om jag klättrade bak och vägde ner lyftet. Bågen blev dock jättestor. Går det sakta behöver man inte göra så mycket i rundningen, men går det fort behöver man släppa ut seglet en del. Ju lösare skot desto mindre grepp i styrmeden. Släpp tidigt ut så att det finns drag kvar i skotet. Ju närmre märket du kommer skall skotet in mer och mer. Vid märket sliter du hem allt som är kvar och lovar så att det inte lyfter för mycket. 
-
Om kroppsvikten är långt bak sladdar styrmeden. Om man sitter upp långt fram sladdar det bak. Det här måste man jobba med för att hitta balansen för de förhållanden som råder. 
-
Man förstår att det är en svår manöver som man har mycket att vinna på att göra bra. Det optimala är att belasta fram- och bakmedarna maximalt från svängens början till slut samtidigt som seglet är så skotat som möjligt. Om vi tänker oss att vi svänger 1/4 varv i rundningen och delar upp den svängen i fjärdedelar. Den första sektorn kan användas till att släppa lite skot och sätta sig i en position som ger balans mellan styrsladd och baksladd. Den andra sektorn används till att hitta en linje som ger de två sista sektorerna utrymme att träffa märket i rätt vinkel (45 grader från vindögat). Under den tredje sektorn svänger vi maximalt, om det behövs, och börja skota in om det går. Under den fjärde sektorn flyttar vi bak kroppen och skotar så mycket det går utan att tappa linjen förbi märket. Om vi gör detta rätt ligger vi ner i skrovet strax efter passagen av märket med mastböj och världens vinddrag i öronen.