Att anordna en regatta

Här ligger de filer jag tagit fram.

Här ligger en länk där mycket står.....

På sajten där du hamnar skall du klicka på de två länkarna överst.
http://na.idniyra.org/about/governing/