Det finns lite regler att ta hänsyn till när vi seglar. Klassregler och väjningsregler är de viktigaste att ha koll på. 

Här kommer en länk till tekniska kommitténs tillägg och förklaringar till reglerna.