Nedan rullar bloggen. Den är skapad för att vara ett tillskott i isjaktseglandet. Det har varit 10ggr fler unika besökare på en månad än deltagare på regattorna. Många positiva kommentater gör att det är kul att skriva. Dessutom hjälper skrivandet mig att reda ut vissa tankar. Det är inte helt ovanligt att jag skrivit en text om något och medan jag skriver inser jag att jag är fel ute eller kommer på något nytt. Därför kommer jag att fortsätta att skriva ner mina erfarenheter och tankar. 

Övriga delar av hemsidan ligger oftast orörda. Det innebäratt gamla tankar som jag skrev som nybörjare finns här och där. Ta till dig det du tycker verkar rimligt.

Varje fredag under säsong kommer ett stycke som heter fredagsfrågan eller fredagsmys beroende om jag fått en fråga eller inte. Ambitionen är att publicera mellan 16 och 18.

2018 > 01

Jag gjorde en medhjälpare som håller meden medan jag håller måttet. Jag mäter numer med 0,1 och 0,2 mm. Jag anger med ett negativt tal i cm hur långt bakom medhålet bladmåtten hamnar. Positivt tal framför.

En gasdämpare ger 15 kg på medbulthålet. Tanken är att simulera ett läge som meden har vid segling.

Efter lunch testade jag den. 7 medar är mätta. Den är väldigt lätt att använda och lätt att ta med. Jag tar med den till nästa tävling så att ni får mäta era medar. 

Snacket om att åkytans centrum kan placeras framför eller bakom medbulten är tveksamt. Alla sju medarna jag mätte lågcentrerat inom samma cm på 0,1. 0,2 kan man däremot flytta framåt på medens framsida. Det svarta området hamnar ju per definition exakt centrerat och 0,1 ligger väldigt nära det svarta. Kanske skall vi ange det svarta områdets längd, jag skall skaffa en lampa.

Detta sätt att mäta kan bli en bra standard så att vi kan prata om åkytorna mer nyanserat och med samma siffror. 

Prislista och blankett finns här under. Det är Larssons Plåt som skall ha betalningen. Det kan uppfattas som dyrt så jag är mån om att ni får reda på priset innan så att ni kan välja om ni vill att jag slipar eller inte. Båda dokumenten är helt nya så de kommer att ändras.

Läs hela inlägget »

Det har på senaste tiden varit mycket prat om var åkytan ligger. Jag är inte jätteimponerad av idén att det har stor betydelse. Förut har jag dessutom saknat definition på åkytans placering. I kväll gjorde jag en apparat som definierar just detta. Principen är att lägga tryck på medbulthålet. Det blev sent så jag orkade inte ta någon bild. Kanske blir det en bild i morrn.

Läs hela inlägget »

Compotech har höjt priset till 1700€. De kan inte leverera förrän nästa säsong.

Läs hela inlägget »

En lång pod som handlar om medar och medslipning.

Läs hela inlägget »

Nu försvinner molne iallafall.....

Läs hela inlägget »

3+ och blåsigt. Det är tufft för isen. Vi är osäkra på om det går att idag. Jag tror det, andra tror inte det.

Läs hela inlägget »
I morse fick jag fixa, låna och ändra tills grejjerna satt som jag ville. Förstaget fich förlängas några cm för att främre blocken tite skulle gå ihop före bakre. 
Läs hela inlägget »

Det funkar fint här på Sjösafjärden.

Läs hela inlägget »

Tävlingen blir på den lilla ytan Kisängsfjärden. Det verkar vara bäst is där i hela Sverige just nu. Isen är över 10 cm tjock så det blir inget problem. Dessutom verkar vi få lagom med vind alla tre dagar.

TRE DAGAR?!?!? Ja, när förutsättningarna är på detta vis gör man klokt i att ha förberett fredagen mötesfri och fritt från annat åxå. Tipset är att förbereda fredagen som om du vet att du kanske skall bli sjuk. Då är det ganska lätt att vara borta. Det har inte att göra med att jag är egen företagare, det sitter bara i skallen hos dig och dina kollegor. Mina anställda får iallafall ledigt för för dem viktiga händelser. Fundera på om du inte förtjänar det.....

Jag vet att några utlänningar är på väg upp från ett isfattigt Europa. Det kan bli tal om två fleet pga den lilla isytan och anstormningen av seglare.

Jag kommer att komma dit på fredag förmiddag för att ha tid att få ihop mina prylar med Gunnars. Sedan blir det jättefin träning hela eftermiddagen bl.a. med rockstjärnor från Polen.

Läs hela inlägget »

Nu kör jag igång med lite positiva inlägg
Jag har gjort sprintar som passar till justeringsbeslagen.
Sprintar 200kr/par
Justeringsbeslag 500kr per par
Jag tar med detta ut på isen.

Sedan är ju vädret gynnsamt nu för isläggning. Stora värtan kommer kanske att bli seglingsbar till helgen. Definitivt kommer den att bli en fin skridskoarena.

Jag är anmäld och klar till regattan om en vecka. Kanske blir det på hemmaplan!

Läs hela inlägget »

Möte mellan två kryssande isjakter för olika halsar

Jag lever med detta dagligen och tankar dyker upp. Jag har lagt in min första efterrredigering. Den har nummer 1 och är markerad röd. Fler kommer......

Jag har nyligen varit med om en olycka. Lördagen den 6 januari 2018 i tredje delseglingen fick jag en båt i min babordsida i höjd med höften. Den andra båtens metallklädda framdel har en med (skridsko eller metallskena) i metall under sig och en vajer snett uppåt bakåt över sig. Nosen krossade babordsidan i min båt som är gjord av balsaträ med glasfiber på båda sidor. Min fart framåt gjorde att hans med gled under mitt skrov bakåt. Stäven, nosen, verkar ha glidit längs min skrovsida. Det är troligt att vajern träffade min ryggs vänstra sida. Tack skridskoåkaren för vårt lilla samtal på isen där vi redde ut detta.
 
När detta precis hänt ekade minnet av kraschens ljud i mitt huvud, men i övrigt var det lugnt och stilla. Jag låg på rygg några meter bakåt från min färdriktning sett. Smärtan i den stora vänstra ryggmuskeln som fått sig en kyss låg mot isen och värkte. Jag var orolig att värken var smärta i ryggraden. Det skrämde mig och jag bestämde mig för att ligga kvar. Jag pratade med min kompis som låg mitt i skrothögen. Vi konstaterade att båda var ”ok”. Tre saker funderade jag på lite extra. Kommer ingen snart? Är det ett hål i min babordsida? Klarade sig masten?
 
Fredrik var den som kom först. Ben kom fram och snackade. Jag hörde efteråt att fler stannade, men det blev inte direkt någon folksamling. Fyrhjulingen kom efter ett bra tag. Det gjorde inget, men snabb hjälp skulle kunnat vara avgörande. Jag piggnade till under tiden som gick. När fyrhjulingen kom ställde jag mig på alla fyra och det kändes skönare. Stå upp var bättre än att ligga på isen, ett gott tecken.
 
Båda isjakterna, båda seglarna och två funktionärer åkte in till land med fyrhjuling och släpkärra. Innan hade vi ringt och bett om en ambulans åt mig. I ambulansen konstaterade de ganska fort att det nog inte var så farligt. På sjukhuset gjorde de samma bedömning och kunde skriva ut mig någon timme senare.
 
Situationen då? Vi möttes i en vanlig sb/bb situation. Båda såg varandra långt i förväg. Jag seglade på för att se om det skulle gå att passera framför eller jag skulle gå bakom stagvändning var inte aktuellt pga att vi befann oss nära vänster layline. När vi kom på ett avstånd så att beslut kunde fattas valde jag att gå bakom. Jag hade full kontroll på läget och det skulle inte bli något annorlunda möte än de andra man normalt gör. Efterredigering 1: När jag berättade detta i protestförhandlingen kom en fråga som var rätt konstig och ovidkommande. Den löd ungefär som följer, vad hade du planerat för åtgärd innan du började falla, slå, gå före eller falla? Jag anade att de ville höra att det redan var planerat att falla. Det var det inte. Jag jobbar inte så. Björn Hansen hade ett föredrag om gaterundningar efter kryssbenet. Han har lång erfarenhet av detta och gav oss ett handfast råd. När man kommer upp till gaten skall man välja märke. Om det väljs tidigt kan besättningen göra sig redo att få båthanteringen att funka bra. Det vägde svagare än att ha valmöjligheten så länge som möjligt. Ofta beordrar han en stagvändning precis på punkten där märkenas layline möts. Besättningen får rätta sig efter det. Jag har tagit fasta på det i mitt seglande och hade därmed inte ett beslut att gå bakom klart förrän typ en sekund innan jag började falla. Att jag svarade att jag bestämde mig där jag började falla kan säkert ha uppfattats som en form av tveksamhet. Jag hatar sådana tolkningar. Även fast jag förstod risken för missförstånd hade jag inte verbal kraft att förtydliga mig. Jag var ju bara väl utbildad i beslutsgångarna under kappsegling, därmed mina tankar om när beslutet fattades. Nu känner jag att vissa läsare tänker att punkten för fallning blir senare pga detta sätt att hantera beslutet. Det är inget samband. Jag har åxå från vattenseglingen tagit med mig att det är gynnsammare att falla tidigt och ha dikt bidevind i mötet än att falla sent och ha en låg kurs i mötet. När jag började falla började den andra båten också att falla. Nu närmade vi oss varandra fort. Jag och andra har efteråt gjort bedömningen att det borde gått i 50 km/h. Det blåste nog 4-5 m/s, men isen var ganska skrovlig. Jag föll nog av maximalt så fort jag upptäckte att han faller. Han fortsatte att falla och jag kunde inte komma undan. Eftersom vi båda börjat falla så långt ifrån varandra hann jag svänga ca 90 grader och även han. Jag minns att hans skrov var ca 90 graders vinkel mot mitt skrov i träffen. Hans nos träffade mig på min babordssida i höjd med höften. Man kan se märket från hans nos styrbordssida i mitt skrov plåten har en karaktäristisk form som visas av avskurna fibrer i exakt samma form. Detta tyder på att vi hade hunnit svänga mer än jag minns så att vi t.o.m. hunnit passera 90-gradersvinkeln.  
 
I protestförhandlingen bedömde de att jag väjt för sent. Min berättelse var att det var en vanlig situation där jag hade kontroll och lätt skulle kunna passera bakom med god marginal. I protestförhandlingen fick jag inte höra hans beskrivning och kan därför inte veta hur de kunde besluta som de gjorde. Vi skrev varsin protestlapp på hotellet, egentligen för sent för att kunna hålla en protestförhandling. Tiden för inlämnandet skrev vi så att den skulle uppfylla kravet på giltig inlämningstid. Nu verkar det knäppt, men vi ville ju ha en förhandling eftersom det var en så rejäl krock. Efterredigering 2. Protestkommittén skäms säkert lite nu. Ett tecken på det är att de bara skickat mitt protestformulär, båda fyllde i varsitt. Försäkringsbolaget bad specifikt om att få protestformulären. Styrbordsbåtens håller pk på. Jag tolkar det som att de inser att hans skiss motsäger deras beslut. Hans skiss var faktiskt värre än vad jag visar i filen med animationerna.
 
Reglerna som styr den här situationen ligger under NIA, Part IV Sailing Rules. Jag vill börja med att återge det som står allra först i detta kapitel. ”The purpose of the following rules is to prevent collision. Any infraction of these rules is cause for disqualification.” Fundera lite på vad det betyder. Detta är kanske i sig ingen regel, men det ger en fingervisning om hur det är tänkt att segla isjakt. Det viktiga är att vi inte krockar. Därför är det viktigt att vi agerar på ett sätt som gör att risken för kollision minskar, regeln kräver faktiskt det. Dessutom säger andra meningen att man skall diskas om man bryter mot en regel. Detta betyder att fler än en kan diskas i en situation, alla som bryter mot en regel. Regel A lyder: ”Fair Sailing. In all situations, the judges, Race Committee, and contestants must act in terms of common sense, safety, and good sportmanship.” Kanske kan denna regel betyda något I situationen. Regel B.3 ”When two yachts are sailing ON-THE-WIND, the yacht on the PORT TACK shall keep clear of the yacht on the STARBOARD TACK.” Stora bokstäver betyder att ordet finns definierat. Regel B.5 “A right-of-way yacht shall not alter her course so as to mislead or prevent a non-right-of-way yacht from keeping clear.”
 
Jag hävdar att styrbordsbåten har brutit mot B.5 i och med att han föll av. Den kursändringen gjorde det omöjligt för mig att hålla undan. Samtidigt hävdar jag att jag försökt hålla undan på ett tillbörligt sätt och alltså uppfyllt kravet enligt B.3. Detta visar jag grafiskt i min powerpointpresentation. Grafiken visar tydligt orimligheten i att göra någon annan bedömning.
 
På vilket sätt kan babordsbåt hantera ett möte med en styrbordsbåt? Om babordsbåten ligger före kan den välja att passera framför styrbordsbåten. Det får absolut inte finnas något tvivel om det kommer att lyckas. Om det bedöms som osäkert eller omöjligt att gå före måste babordsbåten välja att slå eller gå bakom. Ingen av dessa ageranden får ske på ett sådant sätt att det att det finns risk för kollision. Man kan inte göra en tight manöver som precis lyckas och sedan säga att det gick bra denna gång. Man måste veta att det skall gå bra varje gång annars bryter man mot regel A.
 
På vilket sätt kan styrbordsbåt hantera ett möte med en babordsbåt? Det absolut vanligaste är att styrbordsbåten bara fortsätter rakt fram. Innan mötet måste man hålla kursen så som B.5 beskriver. Om man vill slå får man göra det. Då måste det ske på ett behörigt avstånd så att man inte stör babordsbåten. Det finns en speciell regel som beskriver vad som gäller under stagvändningen vilken vi inte tar upp här. Regel B.5 som beskrivs ovan får inte heller brytas i samband med stagvändningen. Vill man däremot gå bakom babordsbåten, vilket ibland sker, måste man tidigt visa babordsbåten med en fallning att denne kan passera säkert. Missköter man detta riskerar man att bryta mot B.5.
 
Ibland väljer styrbordsbåten att falla kraftigt. Det resulterar i stor risk att kollidera. B.5 överträds oftast i dessa fall. Babordsbåten kan ju inte förutse det draget och får därmed problem att väja. De som har varit med om dessa situationer vet hur svåra lägen som kan uppstå. Varför väljer då vissa seglare att falla? Det kan bara beskrivas med att man får en blackout. Är man van seglare skall detta sitta i ryggmärgen. Väj inte mot en annan båt av rädsla, väj från varandra! Om man för styrbords halsar på kryssen ser en båt som fortsätter på kollisionskurs skall man lova eller slå. Oftast räcker det att lova och sedan gå tillbaka vilket sker ganska ofta på krysslayline där många kommer in för babord tight. På länsen skall man falla. Om man gör tvärtom bryter man mot regel A p.g.a. att det är farligt.
 
Jag blev diskad för att för sent ha visat mina avsikter att gå bakom. Om det skall vara normen borde det inte behövas en kollision för att bli diskad för det i andra möten. Som styrbordsbåt skulle man kunna protestera mot alla babordsbåtar som inte visar tydligt och i tid att de avser att gå bakom. Jag skulle kunna acceptera det, men samtidigt tvivlar jag på att man skulle vinna en sådan protest.
 
Se även powerpointpresentationen i föregående inlägg som visar situationen animerat ur olika perspektiv.

Läs hela inlägget »
Jag har gjort en powerpointpresentation som jag döpt till "Möte på kryssen". Klicka på filen nedan. Många kommer säkert ha svårt att hantera den så jag skall försöka göra en youtubefilm där jag pratar. Man måste starta bildspel själv. Högerklicka på ett blad på vänstra sidan.


En beskrivande text lägger jag ut i morrn.

Förresten, jag insåg att VM är hela sportlovet i år. Förra gången var det ju bara i slutet. Jag kan inte vara borta på det sättet. Sammantaget med lägre motivation har jag beslutat att inte segla VM.

 
Läs hela inlägget »
Det har tagit ett tag att bearbeta alla nya förhållanden som uppstod i krocken. Det började mad total ovisshet. Rädsla för ryggraden var det första, men det var rätt kort tid den oron fanns. Sedan var det en j-a ,massa andra praktiska saker som var osäkra.Ett tag tänkte jag skita i denna säsong. Bitar har fallit på plats under de dagar som gått. Det enda materielet som hindrar segling är skrovet. I tisdags fick jag av Gunnar ett löfte att låna hans gamla skrov och planka resten av säsongen. Skrovet var ett på g att lagas av mig, men det blir nog ett nytt skrov från Vaiko. Det beslutet kan jag lugna mig med. 

Gunnars skrov gör att jag kommer på rankingen om en vecka vilket jag ser fram mot.

Nu glömde jag kroppen. Lårkaka och ryggmuskelvärk. Typ ryggkaka? Ingen fara iallafall. Det gör fortfarande lite ont i vissa situationer, men det går nog att göra anständiga starter om en vecka.

Situationen som uppstod är väldigt intressant för många. Det pratas säkert en hel del. Jag har gjort en powerpointpresentation som beskriver den noga. Jag tar detta på ett jättestort allvar och vill inte slarva iväg något ofullständigt. Den kommer garanterat ut innan regattan. Jag kommer inte att tävla utan att alla är mer överens hur vi skall hantera möten. Det kan låta kryptiskt, men ni får kolla filen inom en vecka, kanske i morrn.

Personliga känslor har dämpats. Jag är inte aggresivt besviken på någon. Det som stör mig mest (typ det enda) är historien om protestförhandlingen. Det kommer fördjupningar i det ämnet senare. Nu är jag glad att jag tog en time out här på bloggen. Jag gick upp en natt och skrev ett inlägg som jag inte var avsett att publicera. Jag ville bara skriva ur mig lite känslor. Det finns kvar men jag kan inte publicera det..... Händelsen på regattamiddagen är utagerad, jag fattar hur/varför det uppstod och vi har snackat om det..

Jag har tackat Fredrik, Nisse, Ben och Diderik för att de stannade vid olycksplatsen.

Jag vill tacka alla som hört av sig och brytt sig lite. Ni har inte stört mig.

Jag vill speciellt tacka Fredrik för all hjälp och stöttning, Gustring för jättefina ord som fick mig att börja fundera på hur jag skall få ihop en isjakt till denna säsong och Gunnar för att han lånar ut en isjakt.

Det är en ganska unik gemenskap vi har i klassen. Den betyder massor för mig och även för er andra. Var rädda om varandra.
Läs hela inlägget »

Kroppen återhämtar sig bra. Revbenen har klarat sig och skinkan är öm. Ryggen känns som en lätt vänsterlunginflammation.


Utförligare beskrivning av händelseförlopp mm kommer, men jag vet inte när. Kanske behöver jag lite tid.....

Läs hela inlägget »

Ja, nu blir det väl en massa trafik här kan jag tänka mig.

Jag krockade i tredje racet och blev skadad i vänster skinka och vänster ryggmuskel/lunga. Ambulanspersonalen bedömde att det bara är mjukdelar som skadats. Nu ligger jag på sjukhuset i Gävle och läkaren har kollat noga. Han tror att jag är oskadd och kommer kunna åka hem idag. Han var AT-läkare och skulle bolla med en annan.

Jag känner mig nöjd över att vara så oskadd som jag är.

Kompisen jag krockade med är nog åxå ok. Han åkte inte ambulans.

Läs hela inlägget »

Jag valde att åka upp mitt på fredagen. Vädret är sådär men det är gött att ge segling en chans idag. Vi får se...

Läs hela inlägget »

Jag måste bli bättre på att ändra inställningarna. Inlärningen blir bättre. Erfarenheterna blir fler. Man kanske inte behöver kaosa runt med allting, men något då och då bör man ju orka ändra.

Rigginställningar är kul. Upprätt mast och löst i sida eller masten mer bakåt och hårt i sida. Vilket är snabbast? En liknande pryl vid varje träningstillfälle skulle man kunna sätta i focus.

Läs hela inlägget »

Inspirationen är total! Historierna är underbara. Östersund spöar Galtaseray! Hästkillen gör allt rätt. Diskuskillen får en grym tränare. De har en egen hemlig teknikpryl han fokar på inför varje kast.. Sara! Hon byter tränare och blir så grym!

Vi skall få uppleva ett VM!

Läs hela inlägget »

2018 > 01

Jag gjorde en medhjälpare som håller meden medan jag håller måttet. Jag mäter numer med 0,1 och 0,2 mm. Jag anger med ett negativt tal i cm hur långt bakom medhålet bladmåtten hamnar. Positivt tal framför.

En gasdämpare ger 15 kg på medbulthålet. Tanken är att simulera ett läge som meden har vid segling.

Efter lunch testade jag den. 7 medar är mätta. Den är väldigt lätt att använda och lätt att ta med. Jag tar med den till nästa tävling så att ni får mäta era medar. 

Snacket om att åkytans centrum kan placeras framför eller bakom medbulten är tveksamt. Alla sju medarna jag mätte lågcentrerat inom samma cm på 0,1. 0,2 kan man däremot flytta framåt på medens framsida. Det svarta området hamnar ju per definition exakt centrerat och 0,1 ligger väldigt nära det svarta. Kanske skall vi ange det svarta områdets längd, jag skall skaffa en lampa.

Detta sätt att mäta kan bli en bra standard så att vi kan prata om åkytorna mer nyanserat och med samma siffror. 

Prislista och blankett finns här under. Det är Larssons Plåt som skall ha betalningen. Det kan uppfattas som dyrt så jag är mån om att ni får reda på priset innan så att ni kan välja om ni vill att jag slipar eller inte. Båda dokumenten är helt nya så de kommer att ändras.

Läs hela inlägget »

Det har på senaste tiden varit mycket prat om var åkytan ligger. Jag är inte jätteimponerad av idén att det har stor betydelse. Förut har jag dessutom saknat definition på åkytans placering. I kväll gjorde jag en apparat som definierar just detta. Principen är att lägga tryck på medbulthålet. Det blev sent så jag orkade inte ta någon bild. Kanske blir det en bild i morrn.

Läs hela inlägget »

Compotech har höjt priset till 1700€. De kan inte leverera förrän nästa säsong.

Läs hela inlägget »

En lång pod som handlar om medar och medslipning.

Läs hela inlägget »

Nu försvinner molne iallafall.....

Läs hela inlägget »

3+ och blåsigt. Det är tufft för isen. Vi är osäkra på om det går att idag. Jag tror det, andra tror inte det.

Läs hela inlägget »
I morse fick jag fixa, låna och ändra tills grejjerna satt som jag ville. Förstaget fich förlängas några cm för att främre blocken tite skulle gå ihop före bakre. 
Läs hela inlägget »

Det funkar fint här på Sjösafjärden.

Läs hela inlägget »

Tävlingen blir på den lilla ytan Kisängsfjärden. Det verkar vara bäst is där i hela Sverige just nu. Isen är över 10 cm tjock så det blir inget problem. Dessutom verkar vi få lagom med vind alla tre dagar.

TRE DAGAR?!?!? Ja, när förutsättningarna är på detta vis gör man klokt i att ha förberett fredagen mötesfri och fritt från annat åxå. Tipset är att förbereda fredagen som om du vet att du kanske skall bli sjuk. Då är det ganska lätt att vara borta. Det har inte att göra med att jag är egen företagare, det sitter bara i skallen hos dig och dina kollegor. Mina anställda får iallafall ledigt för för dem viktiga händelser. Fundera på om du inte förtjänar det.....

Jag vet att några utlänningar är på väg upp från ett isfattigt Europa. Det kan bli tal om två fleet pga den lilla isytan och anstormningen av seglare.

Jag kommer att komma dit på fredag förmiddag för att ha tid att få ihop mina prylar med Gunnars. Sedan blir det jättefin träning hela eftermiddagen bl.a. med rockstjärnor från Polen.

Läs hela inlägget »

Nu kör jag igång med lite positiva inlägg
Jag har gjort sprintar som passar till justeringsbeslagen.
Sprintar 200kr/par
Justeringsbeslag 500kr per par
Jag tar med detta ut på isen.

Sedan är ju vädret gynnsamt nu för isläggning. Stora värtan kommer kanske att bli seglingsbar till helgen. Definitivt kommer den att bli en fin skridskoarena.

Jag är anmäld och klar till regattan om en vecka. Kanske blir det på hemmaplan!

Läs hela inlägget »

Möte mellan två kryssande isjakter för olika halsar

Jag lever med detta dagligen och tankar dyker upp. Jag har lagt in min första efterrredigering. Den har nummer 1 och är markerad röd. Fler kommer......

Jag har nyligen varit med om en olycka. Lördagen den 6 januari 2018 i tredje delseglingen fick jag en båt i min babordsida i höjd med höften. Den andra båtens metallklädda framdel har en med (skridsko eller metallskena) i metall under sig och en vajer snett uppåt bakåt över sig. Nosen krossade babordsidan i min båt som är gjord av balsaträ med glasfiber på båda sidor. Min fart framåt gjorde att hans med gled under mitt skrov bakåt. Stäven, nosen, verkar ha glidit längs min skrovsida. Det är troligt att vajern träffade min ryggs vänstra sida. Tack skridskoåkaren för vårt lilla samtal på isen där vi redde ut detta.
 
När detta precis hänt ekade minnet av kraschens ljud i mitt huvud, men i övrigt var det lugnt och stilla. Jag låg på rygg några meter bakåt från min färdriktning sett. Smärtan i den stora vänstra ryggmuskeln som fått sig en kyss låg mot isen och värkte. Jag var orolig att värken var smärta i ryggraden. Det skrämde mig och jag bestämde mig för att ligga kvar. Jag pratade med min kompis som låg mitt i skrothögen. Vi konstaterade att båda var ”ok”. Tre saker funderade jag på lite extra. Kommer ingen snart? Är det ett hål i min babordsida? Klarade sig masten?
 
Fredrik var den som kom först. Ben kom fram och snackade. Jag hörde efteråt att fler stannade, men det blev inte direkt någon folksamling. Fyrhjulingen kom efter ett bra tag. Det gjorde inget, men snabb hjälp skulle kunnat vara avgörande. Jag piggnade till under tiden som gick. När fyrhjulingen kom ställde jag mig på alla fyra och det kändes skönare. Stå upp var bättre än att ligga på isen, ett gott tecken.
 
Båda isjakterna, båda seglarna och två funktionärer åkte in till land med fyrhjuling och släpkärra. Innan hade vi ringt och bett om en ambulans åt mig. I ambulansen konstaterade de ganska fort att det nog inte var så farligt. På sjukhuset gjorde de samma bedömning och kunde skriva ut mig någon timme senare.
 
Situationen då? Vi möttes i en vanlig sb/bb situation. Båda såg varandra långt i förväg. Jag seglade på för att se om det skulle gå att passera framför eller jag skulle gå bakom stagvändning var inte aktuellt pga att vi befann oss nära vänster layline. När vi kom på ett avstånd så att beslut kunde fattas valde jag att gå bakom. Jag hade full kontroll på läget och det skulle inte bli något annorlunda möte än de andra man normalt gör. Efterredigering 1: När jag berättade detta i protestförhandlingen kom en fråga som var rätt konstig och ovidkommande. Den löd ungefär som följer, vad hade du planerat för åtgärd innan du började falla, slå, gå före eller falla? Jag anade att de ville höra att det redan var planerat att falla. Det var det inte. Jag jobbar inte så. Björn Hansen hade ett föredrag om gaterundningar efter kryssbenet. Han har lång erfarenhet av detta och gav oss ett handfast råd. När man kommer upp till gaten skall man välja märke. Om det väljs tidigt kan besättningen göra sig redo att få båthanteringen att funka bra. Det vägde svagare än att ha valmöjligheten så länge som möjligt. Ofta beordrar han en stagvändning precis på punkten där märkenas layline möts. Besättningen får rätta sig efter det. Jag har tagit fasta på det i mitt seglande och hade därmed inte ett beslut att gå bakom klart förrän typ en sekund innan jag började falla. Att jag svarade att jag bestämde mig där jag började falla kan säkert ha uppfattats som en form av tveksamhet. Jag hatar sådana tolkningar. Även fast jag förstod risken för missförstånd hade jag inte verbal kraft att förtydliga mig. Jag var ju bara väl utbildad i beslutsgångarna under kappsegling, därmed mina tankar om när beslutet fattades. Nu känner jag att vissa läsare tänker att punkten för fallning blir senare pga detta sätt att hantera beslutet. Det är inget samband. Jag har åxå från vattenseglingen tagit med mig att det är gynnsammare att falla tidigt och ha dikt bidevind i mötet än att falla sent och ha en låg kurs i mötet. När jag började falla började den andra båten också att falla. Nu närmade vi oss varandra fort. Jag och andra har efteråt gjort bedömningen att det borde gått i 50 km/h. Det blåste nog 4-5 m/s, men isen var ganska skrovlig. Jag föll nog av maximalt så fort jag upptäckte att han faller. Han fortsatte att falla och jag kunde inte komma undan. Eftersom vi båda börjat falla så långt ifrån varandra hann jag svänga ca 90 grader och även han. Jag minns att hans skrov var ca 90 graders vinkel mot mitt skrov i träffen. Hans nos träffade mig på min babordssida i höjd med höften. Man kan se märket från hans nos styrbordssida i mitt skrov plåten har en karaktäristisk form som visas av avskurna fibrer i exakt samma form. Detta tyder på att vi hade hunnit svänga mer än jag minns så att vi t.o.m. hunnit passera 90-gradersvinkeln.  
 
I protestförhandlingen bedömde de att jag väjt för sent. Min berättelse var att det var en vanlig situation där jag hade kontroll och lätt skulle kunna passera bakom med god marginal. I protestförhandlingen fick jag inte höra hans beskrivning och kan därför inte veta hur de kunde besluta som de gjorde. Vi skrev varsin protestlapp på hotellet, egentligen för sent för att kunna hålla en protestförhandling. Tiden för inlämnandet skrev vi så att den skulle uppfylla kravet på giltig inlämningstid. Nu verkar det knäppt, men vi ville ju ha en förhandling eftersom det var en så rejäl krock. Efterredigering 2. Protestkommittén skäms säkert lite nu. Ett tecken på det är att de bara skickat mitt protestformulär, båda fyllde i varsitt. Försäkringsbolaget bad specifikt om att få protestformulären. Styrbordsbåtens håller pk på. Jag tolkar det som att de inser att hans skiss motsäger deras beslut. Hans skiss var faktiskt värre än vad jag visar i filen med animationerna.
 
Reglerna som styr den här situationen ligger under NIA, Part IV Sailing Rules. Jag vill börja med att återge det som står allra först i detta kapitel. ”The purpose of the following rules is to prevent collision. Any infraction of these rules is cause for disqualification.” Fundera lite på vad det betyder. Detta är kanske i sig ingen regel, men det ger en fingervisning om hur det är tänkt att segla isjakt. Det viktiga är att vi inte krockar. Därför är det viktigt att vi agerar på ett sätt som gör att risken för kollision minskar, regeln kräver faktiskt det. Dessutom säger andra meningen att man skall diskas om man bryter mot en regel. Detta betyder att fler än en kan diskas i en situation, alla som bryter mot en regel. Regel A lyder: ”Fair Sailing. In all situations, the judges, Race Committee, and contestants must act in terms of common sense, safety, and good sportmanship.” Kanske kan denna regel betyda något I situationen. Regel B.3 ”When two yachts are sailing ON-THE-WIND, the yacht on the PORT TACK shall keep clear of the yacht on the STARBOARD TACK.” Stora bokstäver betyder att ordet finns definierat. Regel B.5 “A right-of-way yacht shall not alter her course so as to mislead or prevent a non-right-of-way yacht from keeping clear.”
 
Jag hävdar att styrbordsbåten har brutit mot B.5 i och med att han föll av. Den kursändringen gjorde det omöjligt för mig att hålla undan. Samtidigt hävdar jag att jag försökt hålla undan på ett tillbörligt sätt och alltså uppfyllt kravet enligt B.3. Detta visar jag grafiskt i min powerpointpresentation. Grafiken visar tydligt orimligheten i att göra någon annan bedömning.
 
På vilket sätt kan babordsbåt hantera ett möte med en styrbordsbåt? Om babordsbåten ligger före kan den välja att passera framför styrbordsbåten. Det får absolut inte finnas något tvivel om det kommer att lyckas. Om det bedöms som osäkert eller omöjligt att gå före måste babordsbåten välja att slå eller gå bakom. Ingen av dessa ageranden får ske på ett sådant sätt att det att det finns risk för kollision. Man kan inte göra en tight manöver som precis lyckas och sedan säga att det gick bra denna gång. Man måste veta att det skall gå bra varje gång annars bryter man mot regel A.
 
På vilket sätt kan styrbordsbåt hantera ett möte med en babordsbåt? Det absolut vanligaste är att styrbordsbåten bara fortsätter rakt fram. Innan mötet måste man hålla kursen så som B.5 beskriver. Om man vill slå får man göra det. Då måste det ske på ett behörigt avstånd så att man inte stör babordsbåten. Det finns en speciell regel som beskriver vad som gäller under stagvändningen vilken vi inte tar upp här. Regel B.5 som beskrivs ovan får inte heller brytas i samband med stagvändningen. Vill man däremot gå bakom babordsbåten, vilket ibland sker, måste man tidigt visa babordsbåten med en fallning att denne kan passera säkert. Missköter man detta riskerar man att bryta mot B.5.
 
Ibland väljer styrbordsbåten att falla kraftigt. Det resulterar i stor risk att kollidera. B.5 överträds oftast i dessa fall. Babordsbåten kan ju inte förutse det draget och får därmed problem att väja. De som har varit med om dessa situationer vet hur svåra lägen som kan uppstå. Varför väljer då vissa seglare att falla? Det kan bara beskrivas med att man får en blackout. Är man van seglare skall detta sitta i ryggmärgen. Väj inte mot en annan båt av rädsla, väj från varandra! Om man för styrbords halsar på kryssen ser en båt som fortsätter på kollisionskurs skall man lova eller slå. Oftast räcker det att lova och sedan gå tillbaka vilket sker ganska ofta på krysslayline där många kommer in för babord tight. På länsen skall man falla. Om man gör tvärtom bryter man mot regel A p.g.a. att det är farligt.
 
Jag blev diskad för att för sent ha visat mina avsikter att gå bakom. Om det skall vara normen borde det inte behövas en kollision för att bli diskad för det i andra möten. Som styrbordsbåt skulle man kunna protestera mot alla babordsbåtar som inte visar tydligt och i tid att de avser att gå bakom. Jag skulle kunna acceptera det, men samtidigt tvivlar jag på att man skulle vinna en sådan protest.
 
Se även powerpointpresentationen i föregående inlägg som visar situationen animerat ur olika perspektiv.

Läs hela inlägget »
Jag har gjort en powerpointpresentation som jag döpt till "Möte på kryssen". Klicka på filen nedan. Många kommer säkert ha svårt att hantera den så jag skall försöka göra en youtubefilm där jag pratar. Man måste starta bildspel själv. Högerklicka på ett blad på vänstra sidan.


En beskrivande text lägger jag ut i morrn.

Förresten, jag insåg att VM är hela sportlovet i år. Förra gången var det ju bara i slutet. Jag kan inte vara borta på det sättet. Sammantaget med lägre motivation har jag beslutat att inte segla VM.

 
Läs hela inlägget »
Det har tagit ett tag att bearbeta alla nya förhållanden som uppstod i krocken. Det började mad total ovisshet. Rädsla för ryggraden var det första, men det var rätt kort tid den oron fanns. Sedan var det en j-a ,massa andra praktiska saker som var osäkra.Ett tag tänkte jag skita i denna säsong. Bitar har fallit på plats under de dagar som gått. Det enda materielet som hindrar segling är skrovet. I tisdags fick jag av Gunnar ett löfte att låna hans gamla skrov och planka resten av säsongen. Skrovet var ett på g att lagas av mig, men det blir nog ett nytt skrov från Vaiko. Det beslutet kan jag lugna mig med. 

Gunnars skrov gör att jag kommer på rankingen om en vecka vilket jag ser fram mot.

Nu glömde jag kroppen. Lårkaka och ryggmuskelvärk. Typ ryggkaka? Ingen fara iallafall. Det gör fortfarande lite ont i vissa situationer, men det går nog att göra anständiga starter om en vecka.

Situationen som uppstod är väldigt intressant för många. Det pratas säkert en hel del. Jag har gjort en powerpointpresentation som beskriver den noga. Jag tar detta på ett jättestort allvar och vill inte slarva iväg något ofullständigt. Den kommer garanterat ut innan regattan. Jag kommer inte att tävla utan att alla är mer överens hur vi skall hantera möten. Det kan låta kryptiskt, men ni får kolla filen inom en vecka, kanske i morrn.

Personliga känslor har dämpats. Jag är inte aggresivt besviken på någon. Det som stör mig mest (typ det enda) är historien om protestförhandlingen. Det kommer fördjupningar i det ämnet senare. Nu är jag glad att jag tog en time out här på bloggen. Jag gick upp en natt och skrev ett inlägg som jag inte var avsett att publicera. Jag ville bara skriva ur mig lite känslor. Det finns kvar men jag kan inte publicera det..... Händelsen på regattamiddagen är utagerad, jag fattar hur/varför det uppstod och vi har snackat om det..

Jag har tackat Fredrik, Nisse, Ben och Diderik för att de stannade vid olycksplatsen.

Jag vill tacka alla som hört av sig och brytt sig lite. Ni har inte stört mig.

Jag vill speciellt tacka Fredrik för all hjälp och stöttning, Gustring för jättefina ord som fick mig att börja fundera på hur jag skall få ihop en isjakt till denna säsong och Gunnar för att han lånar ut en isjakt.

Det är en ganska unik gemenskap vi har i klassen. Den betyder massor för mig och även för er andra. Var rädda om varandra.
Läs hela inlägget »

Kroppen återhämtar sig bra. Revbenen har klarat sig och skinkan är öm. Ryggen känns som en lätt vänsterlunginflammation.


Utförligare beskrivning av händelseförlopp mm kommer, men jag vet inte när. Kanske behöver jag lite tid.....

Läs hela inlägget »

Ja, nu blir det väl en massa trafik här kan jag tänka mig.

Jag krockade i tredje racet och blev skadad i vänster skinka och vänster ryggmuskel/lunga. Ambulanspersonalen bedömde att det bara är mjukdelar som skadats. Nu ligger jag på sjukhuset i Gävle och läkaren har kollat noga. Han tror att jag är oskadd och kommer kunna åka hem idag. Han var AT-läkare och skulle bolla med en annan.

Jag känner mig nöjd över att vara så oskadd som jag är.

Kompisen jag krockade med är nog åxå ok. Han åkte inte ambulans.

Läs hela inlägget »

Jag valde att åka upp mitt på fredagen. Vädret är sådär men det är gött att ge segling en chans idag. Vi får se...

Läs hela inlägget »

Jag måste bli bättre på att ändra inställningarna. Inlärningen blir bättre. Erfarenheterna blir fler. Man kanske inte behöver kaosa runt med allting, men något då och då bör man ju orka ändra.

Rigginställningar är kul. Upprätt mast och löst i sida eller masten mer bakåt och hårt i sida. Vilket är snabbast? En liknande pryl vid varje träningstillfälle skulle man kunna sätta i focus.

Läs hela inlägget »

Inspirationen är total! Historierna är underbara. Östersund spöar Galtaseray! Hästkillen gör allt rätt. Diskuskillen får en grym tränare. De har en egen hemlig teknikpryl han fokar på inför varje kast.. Sara! Hon byter tränare och blir så grym!

Vi skall få uppleva ett VM!

Läs hela inlägget »

2018 > 01

Jag gjorde en medhjälpare som håller meden medan jag håller måttet. Jag mäter numer med 0,1 och 0,2 mm. Jag anger med ett negativt tal i cm hur långt bakom medhålet bladmåtten hamnar. Positivt tal framför.

En gasdämpare ger 15 kg på medbulthålet. Tanken är att simulera ett läge som meden har vid segling.

Efter lunch testade jag den. 7 medar är mätta. Den är väldigt lätt att använda och lätt att ta med. Jag tar med den till nästa tävling så att ni får mäta era medar. 

Snacket om att åkytans centrum kan placeras framför eller bakom medbulten är tveksamt. Alla sju medarna jag mätte lågcentrerat inom samma cm på 0,1. 0,2 kan man däremot flytta framåt på medens framsida. Det svarta området hamnar ju per definition exakt centrerat och 0,1 ligger väldigt nära det svarta. Kanske skall vi ange det svarta områdets längd, jag skall skaffa en lampa.

Detta sätt att mäta kan bli en bra standard så att vi kan prata om åkytorna mer nyanserat och med samma siffror. 

Prislista och blankett finns här under. Det är Larssons Plåt som skall ha betalningen. Det kan uppfattas som dyrt så jag är mån om att ni får reda på priset innan så att ni kan välja om ni vill att jag slipar eller inte. Båda dokumenten är helt nya så de kommer att ändras.

Läs hela inlägget »

Det har på senaste tiden varit mycket prat om var åkytan ligger. Jag är inte jätteimponerad av idén att det har stor betydelse. Förut har jag dessutom saknat definition på åkytans placering. I kväll gjorde jag en apparat som definierar just detta. Principen är att lägga tryck på medbulthålet. Det blev sent så jag orkade inte ta någon bild. Kanske blir det en bild i morrn.

Läs hela inlägget »

Compotech har höjt priset till 1700€. De kan inte leverera förrän nästa säsong.

Läs hela inlägget »

En lång pod som handlar om medar och medslipning.

Läs hela inlägget »

Nu försvinner molne iallafall.....

Läs hela inlägget »

3+ och blåsigt. Det är tufft för isen. Vi är osäkra på om det går att idag. Jag tror det, andra tror inte det.

Läs hela inlägget »
I morse fick jag fixa, låna och ändra tills grejjerna satt som jag ville. Förstaget fich förlängas några cm för att främre blocken tite skulle gå ihop före bakre. 
Läs hela inlägget »

Det funkar fint här på Sjösafjärden.

Läs hela inlägget »

Tävlingen blir på den lilla ytan Kisängsfjärden. Det verkar vara bäst is där i hela Sverige just nu. Isen är över 10 cm tjock så det blir inget problem. Dessutom verkar vi få lagom med vind alla tre dagar.

TRE DAGAR?!?!? Ja, när förutsättningarna är på detta vis gör man klokt i att ha förberett fredagen mötesfri och fritt från annat åxå. Tipset är att förbereda fredagen som om du vet att du kanske skall bli sjuk. Då är det ganska lätt att vara borta. Det har inte att göra med att jag är egen företagare, det sitter bara i skallen hos dig och dina kollegor. Mina anställda får iallafall ledigt för för dem viktiga händelser. Fundera på om du inte förtjänar det.....

Jag vet att några utlänningar är på väg upp från ett isfattigt Europa. Det kan bli tal om två fleet pga den lilla isytan och anstormningen av seglare.

Jag kommer att komma dit på fredag förmiddag för att ha tid att få ihop mina prylar med Gunnars. Sedan blir det jättefin träning hela eftermiddagen bl.a. med rockstjärnor från Polen.

Läs hela inlägget »

Nu kör jag igång med lite positiva inlägg
Jag har gjort sprintar som passar till justeringsbeslagen.
Sprintar 200kr/par
Justeringsbeslag 500kr per par
Jag tar med detta ut på isen.

Sedan är ju vädret gynnsamt nu för isläggning. Stora värtan kommer kanske att bli seglingsbar till helgen. Definitivt kommer den att bli en fin skridskoarena.

Jag är anmäld och klar till regattan om en vecka. Kanske blir det på hemmaplan!

Läs hela inlägget »

Möte mellan två kryssande isjakter för olika halsar

Jag lever med detta dagligen och tankar dyker upp. Jag har lagt in min första efterrredigering. Den har nummer 1 och är markerad röd. Fler kommer......

Jag har nyligen varit med om en olycka. Lördagen den 6 januari 2018 i tredje delseglingen fick jag en båt i min babordsida i höjd med höften. Den andra båtens metallklädda framdel har en med (skridsko eller metallskena) i metall under sig och en vajer snett uppåt bakåt över sig. Nosen krossade babordsidan i min båt som är gjord av balsaträ med glasfiber på båda sidor. Min fart framåt gjorde att hans med gled under mitt skrov bakåt. Stäven, nosen, verkar ha glidit längs min skrovsida. Det är troligt att vajern träffade min ryggs vänstra sida. Tack skridskoåkaren för vårt lilla samtal på isen där vi redde ut detta.
 
När detta precis hänt ekade minnet av kraschens ljud i mitt huvud, men i övrigt var det lugnt och stilla. Jag låg på rygg några meter bakåt från min färdriktning sett. Smärtan i den stora vänstra ryggmuskeln som fått sig en kyss låg mot isen och värkte. Jag var orolig att värken var smärta i ryggraden. Det skrämde mig och jag bestämde mig för att ligga kvar. Jag pratade med min kompis som låg mitt i skrothögen. Vi konstaterade att båda var ”ok”. Tre saker funderade jag på lite extra. Kommer ingen snart? Är det ett hål i min babordsida? Klarade sig masten?
 
Fredrik var den som kom först. Ben kom fram och snackade. Jag hörde efteråt att fler stannade, men det blev inte direkt någon folksamling. Fyrhjulingen kom efter ett bra tag. Det gjorde inget, men snabb hjälp skulle kunnat vara avgörande. Jag piggnade till under tiden som gick. När fyrhjulingen kom ställde jag mig på alla fyra och det kändes skönare. Stå upp var bättre än att ligga på isen, ett gott tecken.
 
Båda isjakterna, båda seglarna och två funktionärer åkte in till land med fyrhjuling och släpkärra. Innan hade vi ringt och bett om en ambulans åt mig. I ambulansen konstaterade de ganska fort att det nog inte var så farligt. På sjukhuset gjorde de samma bedömning och kunde skriva ut mig någon timme senare.
 
Situationen då? Vi möttes i en vanlig sb/bb situation. Båda såg varandra långt i förväg. Jag seglade på för att se om det skulle gå att passera framför eller jag skulle gå bakom stagvändning var inte aktuellt pga att vi befann oss nära vänster layline. När vi kom på ett avstånd så att beslut kunde fattas valde jag att gå bakom. Jag hade full kontroll på läget och det skulle inte bli något annorlunda möte än de andra man normalt gör. Efterredigering 1: När jag berättade detta i protestförhandlingen kom en fråga som var rätt konstig och ovidkommande. Den löd ungefär som följer, vad hade du planerat för åtgärd innan du började falla, slå, gå före eller falla? Jag anade att de ville höra att det redan var planerat att falla. Det var det inte. Jag jobbar inte så. Björn Hansen hade ett föredrag om gaterundningar efter kryssbenet. Han har lång erfarenhet av detta och gav oss ett handfast råd. När man kommer upp till gaten skall man välja märke. Om det väljs tidigt kan besättningen göra sig redo att få båthanteringen att funka bra. Det vägde svagare än att ha valmöjligheten så länge som möjligt. Ofta beordrar han en stagvändning precis på punkten där märkenas layline möts. Besättningen får rätta sig efter det. Jag har tagit fasta på det i mitt seglande och hade därmed inte ett beslut att gå bakom klart förrän typ en sekund innan jag började falla. Att jag svarade att jag bestämde mig där jag började falla kan säkert ha uppfattats som en form av tveksamhet. Jag hatar sådana tolkningar. Även fast jag förstod risken för missförstånd hade jag inte verbal kraft att förtydliga mig. Jag var ju bara väl utbildad i beslutsgångarna under kappsegling, därmed mina tankar om när beslutet fattades. Nu känner jag att vissa läsare tänker att punkten för fallning blir senare pga detta sätt att hantera beslutet. Det är inget samband. Jag har åxå från vattenseglingen tagit med mig att det är gynnsammare att falla tidigt och ha dikt bidevind i mötet än att falla sent och ha en låg kurs i mötet. När jag började falla började den andra båten också att falla. Nu närmade vi oss varandra fort. Jag och andra har efteråt gjort bedömningen att det borde gått i 50 km/h. Det blåste nog 4-5 m/s, men isen var ganska skrovlig. Jag föll nog av maximalt så fort jag upptäckte att han faller. Han fortsatte att falla och jag kunde inte komma undan. Eftersom vi båda börjat falla så långt ifrån varandra hann jag svänga ca 90 grader och även han. Jag minns att hans skrov var ca 90 graders vinkel mot mitt skrov i träffen. Hans nos träffade mig på min babordssida i höjd med höften. Man kan se märket från hans nos styrbordssida i mitt skrov plåten har en karaktäristisk form som visas av avskurna fibrer i exakt samma form. Detta tyder på att vi hade hunnit svänga mer än jag minns så att vi t.o.m. hunnit passera 90-gradersvinkeln.  
 
I protestförhandlingen bedömde de att jag väjt för sent. Min berättelse var att det var en vanlig situation där jag hade kontroll och lätt skulle kunna passera bakom med god marginal. I protestförhandlingen fick jag inte höra hans beskrivning och kan därför inte veta hur de kunde besluta som de gjorde. Vi skrev varsin protestlapp på hotellet, egentligen för sent för att kunna hålla en protestförhandling. Tiden för inlämnandet skrev vi så att den skulle uppfylla kravet på giltig inlämningstid. Nu verkar det knäppt, men vi ville ju ha en förhandling eftersom det var en så rejäl krock. Efterredigering 2. Protestkommittén skäms säkert lite nu. Ett tecken på det är att de bara skickat mitt protestformulär, båda fyllde i varsitt. Försäkringsbolaget bad specifikt om att få protestformulären. Styrbordsbåtens håller pk på. Jag tolkar det som att de inser att hans skiss motsäger deras beslut. Hans skiss var faktiskt värre än vad jag visar i filen med animationerna.
 
Reglerna som styr den här situationen ligger under NIA, Part IV Sailing Rules. Jag vill börja med att återge det som står allra först i detta kapitel. ”The purpose of the following rules is to prevent collision. Any infraction of these rules is cause for disqualification.” Fundera lite på vad det betyder. Detta är kanske i sig ingen regel, men det ger en fingervisning om hur det är tänkt att segla isjakt. Det viktiga är att vi inte krockar. Därför är det viktigt att vi agerar på ett sätt som gör att risken för kollision minskar, regeln kräver faktiskt det. Dessutom säger andra meningen att man skall diskas om man bryter mot en regel. Detta betyder att fler än en kan diskas i en situation, alla som bryter mot en regel. Regel A lyder: ”Fair Sailing. In all situations, the judges, Race Committee, and contestants must act in terms of common sense, safety, and good sportmanship.” Kanske kan denna regel betyda något I situationen. Regel B.3 ”When two yachts are sailing ON-THE-WIND, the yacht on the PORT TACK shall keep clear of the yacht on the STARBOARD TACK.” Stora bokstäver betyder att ordet finns definierat. Regel B.5 “A right-of-way yacht shall not alter her course so as to mislead or prevent a non-right-of-way yacht from keeping clear.”
 
Jag hävdar att styrbordsbåten har brutit mot B.5 i och med att han föll av. Den kursändringen gjorde det omöjligt för mig att hålla undan. Samtidigt hävdar jag att jag försökt hålla undan på ett tillbörligt sätt och alltså uppfyllt kravet enligt B.3. Detta visar jag grafiskt i min powerpointpresentation. Grafiken visar tydligt orimligheten i att göra någon annan bedömning.
 
På vilket sätt kan babordsbåt hantera ett möte med en styrbordsbåt? Om babordsbåten ligger före kan den välja att passera framför styrbordsbåten. Det får absolut inte finnas något tvivel om det kommer att lyckas. Om det bedöms som osäkert eller omöjligt att gå före måste babordsbåten välja att slå eller gå bakom. Ingen av dessa ageranden får ske på ett sådant sätt att det att det finns risk för kollision. Man kan inte göra en tight manöver som precis lyckas och sedan säga att det gick bra denna gång. Man måste veta att det skall gå bra varje gång annars bryter man mot regel A.
 
På vilket sätt kan styrbordsbåt hantera ett möte med en babordsbåt? Det absolut vanligaste är att styrbordsbåten bara fortsätter rakt fram. Innan mötet måste man hålla kursen så som B.5 beskriver. Om man vill slå får man göra det. Då måste det ske på ett behörigt avstånd så att man inte stör babordsbåten. Det finns en speciell regel som beskriver vad som gäller under stagvändningen vilken vi inte tar upp här. Regel B.5 som beskrivs ovan får inte heller brytas i samband med stagvändningen. Vill man däremot gå bakom babordsbåten, vilket ibland sker, måste man tidigt visa babordsbåten med en fallning att denne kan passera säkert. Missköter man detta riskerar man att bryta mot B.5.
 
Ibland väljer styrbordsbåten att falla kraftigt. Det resulterar i stor risk att kollidera. B.5 överträds oftast i dessa fall. Babordsbåten kan ju inte förutse det draget och får därmed problem att väja. De som har varit med om dessa situationer vet hur svåra lägen som kan uppstå. Varför väljer då vissa seglare att falla? Det kan bara beskrivas med att man får en blackout. Är man van seglare skall detta sitta i ryggmärgen. Väj inte mot en annan båt av rädsla, väj från varandra! Om man för styrbords halsar på kryssen ser en båt som fortsätter på kollisionskurs skall man lova eller slå. Oftast räcker det att lova och sedan gå tillbaka vilket sker ganska ofta på krysslayline där många kommer in för babord tight. På länsen skall man falla. Om man gör tvärtom bryter man mot regel A p.g.a. att det är farligt.
 
Jag blev diskad för att för sent ha visat mina avsikter att gå bakom. Om det skall vara normen borde det inte behövas en kollision för att bli diskad för det i andra möten. Som styrbordsbåt skulle man kunna protestera mot alla babordsbåtar som inte visar tydligt och i tid att de avser att gå bakom. Jag skulle kunna acceptera det, men samtidigt tvivlar jag på att man skulle vinna en sådan protest.
 
Se även powerpointpresentationen i föregående inlägg som visar situationen animerat ur olika perspektiv.

Läs hela inlägget »
Jag har gjort en powerpointpresentation som jag döpt till "Möte på kryssen". Klicka på filen nedan. Många kommer säkert ha svårt att hantera den så jag skall försöka göra en youtubefilm där jag pratar. Man måste starta bildspel själv. Högerklicka på ett blad på vänstra sidan.


En beskrivande text lägger jag ut i morrn.

Förresten, jag insåg att VM är hela sportlovet i år. Förra gången var det ju bara i slutet. Jag kan inte vara borta på det sättet. Sammantaget med lägre motivation har jag beslutat att inte segla VM.

 
Läs hela inlägget »
Det har tagit ett tag att bearbeta alla nya förhållanden som uppstod i krocken. Det började mad total ovisshet. Rädsla för ryggraden var det första, men det var rätt kort tid den oron fanns. Sedan var det en j-a ,massa andra praktiska saker som var osäkra.Ett tag tänkte jag skita i denna säsong. Bitar har fallit på plats under de dagar som gått. Det enda materielet som hindrar segling är skrovet. I tisdags fick jag av Gunnar ett löfte att låna hans gamla skrov och planka resten av säsongen. Skrovet var ett på g att lagas av mig, men det blir nog ett nytt skrov från Vaiko. Det beslutet kan jag lugna mig med. 

Gunnars skrov gör att jag kommer på rankingen om en vecka vilket jag ser fram mot.

Nu glömde jag kroppen. Lårkaka och ryggmuskelvärk. Typ ryggkaka? Ingen fara iallafall. Det gör fortfarande lite ont i vissa situationer, men det går nog att göra anständiga starter om en vecka.

Situationen som uppstod är väldigt intressant för många. Det pratas säkert en hel del. Jag har gjort en powerpointpresentation som beskriver den noga. Jag tar detta på ett jättestort allvar och vill inte slarva iväg något ofullständigt. Den kommer garanterat ut innan regattan. Jag kommer inte att tävla utan att alla är mer överens hur vi skall hantera möten. Det kan låta kryptiskt, men ni får kolla filen inom en vecka, kanske i morrn.

Personliga känslor har dämpats. Jag är inte aggresivt besviken på någon. Det som stör mig mest (typ det enda) är historien om protestförhandlingen. Det kommer fördjupningar i det ämnet senare. Nu är jag glad att jag tog en time out här på bloggen. Jag gick upp en natt och skrev ett inlägg som jag inte var avsett att publicera. Jag ville bara skriva ur mig lite känslor. Det finns kvar men jag kan inte publicera det..... Händelsen på regattamiddagen är utagerad, jag fattar hur/varför det uppstod och vi har snackat om det..

Jag har tackat Fredrik, Nisse, Ben och Diderik för att de stannade vid olycksplatsen.

Jag vill tacka alla som hört av sig och brytt sig lite. Ni har inte stört mig.

Jag vill speciellt tacka Fredrik för all hjälp och stöttning, Gustring för jättefina ord som fick mig att börja fundera på hur jag skall få ihop en isjakt till denna säsong och Gunnar för att han lånar ut en isjakt.

Det är en ganska unik gemenskap vi har i klassen. Den betyder massor för mig och även för er andra. Var rädda om varandra.
Läs hela inlägget »

Kroppen återhämtar sig bra. Revbenen har klarat sig och skinkan är öm. Ryggen känns som en lätt vänsterlunginflammation.


Utförligare beskrivning av händelseförlopp mm kommer, men jag vet inte när. Kanske behöver jag lite tid.....

Läs hela inlägget »

Ja, nu blir det väl en massa trafik här kan jag tänka mig.

Jag krockade i tredje racet och blev skadad i vänster skinka och vänster ryggmuskel/lunga. Ambulanspersonalen bedömde att det bara är mjukdelar som skadats. Nu ligger jag på sjukhuset i Gävle och läkaren har kollat noga. Han tror att jag är oskadd och kommer kunna åka hem idag. Han var AT-läkare och skulle bolla med en annan.

Jag känner mig nöjd över att vara så oskadd som jag är.

Kompisen jag krockade med är nog åxå ok. Han åkte inte ambulans.

Läs hela inlägget »

Jag valde att åka upp mitt på fredagen. Vädret är sådär men det är gött att ge segling en chans idag. Vi får se...

Läs hela inlägget »

Jag måste bli bättre på att ändra inställningarna. Inlärningen blir bättre. Erfarenheterna blir fler. Man kanske inte behöver kaosa runt med allting, men något då och då bör man ju orka ändra.

Rigginställningar är kul. Upprätt mast och löst i sida eller masten mer bakåt och hårt i sida. Vilket är snabbast? En liknande pryl vid varje träningstillfälle skulle man kunna sätta i focus.

Läs hela inlägget »

Inspirationen är total! Historierna är underbara. Östersund spöar Galtaseray! Hästkillen gör allt rätt. Diskuskillen får en grym tränare. De har en egen hemlig teknikpryl han fokar på inför varje kast.. Sara! Hon byter tränare och blir så grym!

Vi skall få uppleva ett VM!

Läs hela inlägget »

Fara!

Jag var i januari 2018 med om en rejäl krock. Protestkommittén ignorerade regel B.5 och dömde mig till ansvarig för incidenten. Detta retar mig till vansinne då det är ett farligt domslut. Skulle folk bete sig så skulle det bli riktigt farligt. Snälla, kolla noga igenom de två dokumenten jag gjort. Du kan dra lärdom så att inte du råkar göra en lika farlig undanmanöver. I powerpointfilen skall du högerklicka var som helst och välja bildspel så att presentationen med rörlig grafik drar igång. 

loading...

Dnjakt är en superkul klass att kappsegla i

Att börja segla isjakt innebär att man ger sig in på ett totalt nytt område. Det liknar inget man tidigare sysslat med. När jag köpte min och funderade på trim, starter, medar mm trodde jag att jag förstod ungefär hur det fungerade. Det visade sig att man måste börja från början med att reda ut hur maskinen fungerar. Själva kappseglingen har exakt samma grundutmaningar som all bankappsegling, vara bra i starten, segla fort, växla trim i olika förhållanden, träffa layline, läsa av banan, ha bra båthantering osv...

Ni som vill börja segla isjakt skall definitivt välja en dnjakt. Det finns snabbare, klass 3 och IV-jakter, men de är tyngre och färre. Isabella var på g ett tag, men de syns inte till längre. Jag tror att de tröttnade på att bli rundade av dnjakterna som är enormt mycket snabbare i alla vindstyrkor. 

Ni som gärna skulle vilja provsegla kan göra det om ni kommer ut på isen där vi seglar. Det bästa är att vara med som funktionär på en regatta. Då får ni hotellrum mm betalt av förbundet och har chansen att se hur det går till. Det är inga problem att ordna så att du får provsegla några båtar före och efter tävlingarna. Vi är i stort sett alltid i behov av funktionärer och vi är alltid i behov av fler deltagare. Ta kontakt med mig så hjälper jag dig.

En viktig sak när man funderar på att börja segla är att acceptera att det kostar pengar att ha kul. Många andra intressen kostar också en massa pengar. Att segla 606 som jag gör har kostat oss 55 tusen i inköp, slipa hela botten, spackla kölen, köpa en trailer för 10 tusen, bygga om den så att den passar, masttransportstöttor, ny bom, en massa block, råttor och linor, två kompletta segelställ, hamnkapell och olika avgifter för att kunna vara med. Det räcker inte med 100 tusen för att köpa de grejjerna. Om man köper en sportbil eller en motorcykel kan det kosta vad som helst. Om man kitesurfar, seglar radiostyrt eller dyker blir det lite billigare, men man måste även där lägga minst 20 tusen för att det skall funka. Jag köpte min första utrustning för 25 tusen. Med de grejjerna har jag haft riktigt kul, men plankan och masten har gått sönder. Snart är det bara bom och några medar som är kvar från de ursprungliga delarna och det är värt varenda spänn. Jag vet att det tar emot att lägga 50 tusen på en leksak, men många gör det. Det gäller bara att inse att man köper riktigt coola upplevelser i många vintrar framöver när man ger sig in i klassen. Ni som är kappseglare kommer att tycka att den internationella prägeln känns ganska inspirerande. Polackerna och andra är riktigt seriösa. Jag har ambitionen att det svenska laget skall vara starka om några år. Det är en av anledningarna till att jag skriver detta och har denna hemsida. Om ni går och funderar på något om dnjakten, ta kontakt med mig. Även om ni inte bor i närheten går det utmärkt att kontakta mig, jag vet vilka som är aktiva i Sverige som ni kanske kan träffa. Alla aktiva vill ha med fler i gänget.

Träning

Fredagen före varje regatta tränar alltid ett gäng. Alla är välkomna, även de utan tävlingslicens. Om någon mjukvattenkappseglare är sugen på att prova är det ett bra läge på fredagarna. Jag kan inte garantera att man får segla mycket, men minst en liten sväng om förhållandena tillåter.

Träningen går till så att vi ställer upp oss 30-50m lä om rundningsflaggan. Vi kollar av hur läget är med deltagarna och när det är dags att köra skriker någon att vi kör om en minut. Vi bestämmer även om vi startar för styrbord eller babord. Det är mest likt tävling om alla kör åt samma håll. Två varv och avslutning med att runda länsmärket. Sedan ställer vi upp och diskuterar banan, vinden, medval, segelval mm. Sedan kör vi igen. Det är viktigt att inte stå och mysa för länge mellan racen så att vi får ut så mycket som möjligt av tiden. 

Ta med medar, segel, verktyg, mat och dryck så att du inte bränner tid på att åka in och byta prylar eller käka. I värsta fall orkar man inte byta och prova grejjer vilket vi verkligen behöver göra. Det är världens chans att testa konstiga medar eller nya trim. Det är viktigt att vid ALLA stopp göra en justering av något så att man lär sig hur de olika trimfunktionerna påverkar ekipaget. Om man inte har något speciellt att justera kan man ju känna på skotavståndet åt båda hållen. Jag lovar att många kommer att hitta något att fundera på med den utvärderingen.

Länkar

Dn Sweden har en hemsida där du bl.a. hittar information om tävlingar och resultat. 

Facebook sker den största aktiviteten. Där hittar man den bästa israpporteringen. Om någon skall cruisa någonstans brukar man skriva det så att andra kan haka på. Inför och under tävligarna brukar det bli ett ganska bra flöde.

Här på bloggen till vänster vill jag gärna ha kommentarer av alla typer. Det ni inte vågar skriva på Fejan kan ni skriva här. Om någon har någon idé av teknisk eller sportslig karaktär är det extra välkommet.

Mina kontaktuppgifter hittar du på mitt företags hemsida.

Min personliga epost: richard@isjakt.se
 

Kontakta mig gärna här!