Vår målsättning är att delta på Lidingö Runt

Om det blåser så att vi med säkerhet kan flyga vore det kul om båda seglade. Annars seglar Richard ensam. Vi får se hur båten uppför sig.

Detta förfarande är sådär. I XV isjakt får gasten stå över i alla rejs där de inte behövs. Så vill vi inte ha denna båt. Nu vet vi ju inte om man tjänar på mer vikt i hård vind. Troligen är det en fördel, alla andra snabba båtar gynnas av hög besättningsvikt i hård vind. Men vi vill ha möjlighet att segla båda två pga att det skulle vara roligare. Det är ju ingen klass ännu så det problemet får vi reda ut senare om det skulle behövas. I SRS-ansökan anger vi obegränsat antal seglare. 

Banrekord


Det finns eller har funnits olika banor som alltid är öppna för rekordförsök. Jag hittar de inte på nätet. Om det finns intresse från andra foilande farkoster borde vi ta fram några banor. Några ogenomtänkta förslag:

Runt lidingö
Runt Ornö
Runt Möja
Runt Ljusterö

Fjäderholmarna-Svenska Högarna-Fjäderholmarna
Sandhamn-Nynäshamn-Sandhamn
Gamla Stan-Söderarm-sandhamn

-De banor man sätter upp får tydliga märken.
-Vi måste ha någon styrning av när och hur rekordförsöken får ske. Det får inte finnas utrymme för tvivel på om banan seglats på presenterad tid. Det roligaste vore om varje försök var tvugna att livetrackas. Då kan man spara, kontrollera och följa försöken.
-Ansvarsfrågan måste vara tydlig.