Gunnar: "hur gör ni när ni kapsejsar?"
Vi har faktiskt tänkt att den skall vara så lättseglad att det inte händer i annat än undantagsfall. Flygkanoten har vuxit i storlek och prestanda, särskilt med det stora seglet på 17 m2 som Oscar lade till. Lovartfoilen är avsedd att kunna hålla ner ett lyft. Om det går att justera in på ett bra sätt kanske vi kan klara oss i de flesta lägen.
Svante; "Det är risk att båten blir trög som en buss"
Ja, det kan vara mycket foil i vattnet och för litet segel med ett DN-segel. En gennaker och/eller en anna rigg kan hjälpa.

Robin; "Det är för mycket jobb att bygga" 
Ja, men det är många saker som är byggda som man lagt ner mycket jobb på. Troligen menar du att det i förhållande till resultatet är för mycket jobb. Då gäller det att få resultatet så bra att arbetet och pengarna är värda att stoppa in i projektet. Dessutom finns det en vinst som Ichi påpekade. Det är kul att stå inför en utmaning som är svår och har viss teknisk höjd i avseende på dess nyskapande. Klarar man det är sin egen belöning åt sig själv för väl utfört arbete väldigt stort. 

Robin: "Foilen är känsliga, de vibrerar lätt" 
Ja, det får jag ta med i problembilden.

Ric Hard: "Räcker segelytan på en DN-rigg?" Nej, Max svarade på frågan.

Arvid: Skall du inte ta kontakt med någon konstruktör som kan hjäpa dig? Det finns två starka skäl till att det inte är lämpligt. Det viktigaste är att det kostar pengar. Det här projektert har ingen finansiering. Det andra är att jag tror att jag har de flesta kunskaper som projektet behöver (se Wintergatan).

Oscar: Skall ni gå över till andra sidan framför masten? Hur går det på hårda undanvindar? Foilsen sitter långt ifrån varandra för att få pitchen stabil. Främre foilen sitter extremt lågt fram.