Förstag

Det vore bra för klassen med standardmått på saker och ting.

Förstagsinfästningen på de två master jag haft senaste 1,5 åren sitter på olika höjd. Det kan vi dock ta fram en tabell för. Kulan sitter olika högt från däcket och däcket är olika höjd från isen. Blocken är olika stora.

Det borde ändå att gå att få fram en mall.

Skotets längd skall ligga mellan 7 och 8 m. Det har jag koll på.

  • cramer john » Ice Cup:  ”The LED HDTV utilizes back lighting. Backlit and edgelit. The main feature on th..”

  • cramer john » Ice Cup:  ”There are generally two ways the LED HDTV utilizes back lighting. Backlit and ed..”

  • Max » Tämnaren i morrn:  ”Snyggt. Även att du fick hela den viktminskningen, när du ändå målade detaljerna..”

  • Max » Färg:  ”Bra med mer färg tror jag. Nåt som kontrasterar mot både Black Ice och snö. Man ..”

  • Göran » ....och här kommer texten:  ”Tack för redovisningen Richard! Viktigt att vi försöker minimera olycksrisker!”