Förstag

Det vore bra för klassen med standardmått på saker och ting.

Förstagsinfästningen på de två master jag haft senaste 1,5 åren sitter på olika höjd. Det kan vi dock ta fram en tabell för. Kulan sitter olika högt från däcket och däcket är olika höjd från isen. Blocken är olika stora.

Det borde ändå att gå att få fram en mall.

Skotets längd skall ligga mellan 7 och 8 m. Det har jag koll på.

  • S-1 » Nu har 90:an fått en till mastnäsa!:  ”Nu väntar vi med spänning på utvärderingen. ”

  • Richard » Jimmy:  ”Vad kul att du hittat oss! Vi strävar efter att segla med alla tre vingar i vat..”

  • AP » Jimmy:  ”Vad händer med foilvinklarna om ekipaget lutar? AC båtarna flyger upp ur vattnet..”

  • Max » VM:  ”Kul att du hänger på!”

  • Oscar S-794 » Plankvinkel:  ”Som talesättet: "Ett par timmar i biblioteket sparar ett par månader i labbet." ”